2013-07-21 12:25 #0 av: savvyranch

En muskel är som sagt uppbyggd av muskelfibrer ( = muskelcell). Muskelfibrerna kan i sin tur uppdelas i två huvudgrupper

De röda typ I

Dee vita typ II. 

De skiljer sig från varandra genom sin grovlek, färg, kontraktionsförmåga (kontraktion = sammandragning) och uthållighet.

En annan skillnad är att typ I -fibrer arbetar aerobt (med syre) medan typ II -fibrer även arbetar anaerobt (utan syre).

De röda typ I -fibrerna 

-kallas också för långsamma fibrer. Dessa fibrer innehåller fler mitokondrier (muskelcellens kraftverk) och de har fler kapillärer (små blodkärl), vilket gör att de bättre kan utnyttja syre. Detta gör att de är uthålliga men arbetar långsamt. De är röda på grund av att de innehåller mycket myoglobin (ett järnhaltigt protein).

De vita typ II -fibrerna 

- är snabba men inte speciellt uthålliga. Typ II -fibrerna delas upp i tre undergrupper

- typ IIa, 

- typ IIb 

- typ IIc.

Typ IIa -fibrerna är snabba och har även förmåga att arbeta aerobt (med syre), vilket gör dem lite mer uthålliga än typ IIb -fibrerna. Rätt träning gör att typ IIa -fibrerna ökar i antal hos den unga hästen.

Typ IIb -fibrerna är tjockare än de andra fibrerna och är mycket snabba, men har dålig uthållighet. De används när hästen springer i snabbare tempo. De arbetar helt anaerobt (utan syre). Föl föds med många typ IIb -fibrer för att tidigt kunna röra sig snabbt och fly tillsammans med stoet. Vid träning omvandlas typ IIb -fibrerna till en större andel typ IIa -fibrer.

Typ IIc -fibrerna förekommer endast sparsamt och är en övergångsform från typ IIb till typ IIa.

Fibersammansättningen i olika muskler skiljer sig, men de flesta innehåller alla typer av muskelfibrer. Det beror lite på vad muskeln är "tänkt till" och anpassad för. Fibersammansättningen varierar också beroende på ras, kön, ålder, träningsnivå och arv.

Ta reda på hur just din häst är byggd för att ge den största möjlighet att utföra det arbete som du vill att den ska göra. 

Kanske är det så att din häst inte är lämpad för den träning eller disiplin som du vill. Välj rätt häst så ökar dina chanser att lyckas. Både för din skull och för hästen