2013-07-21 12:19 #0 av: savvyranch

Rörelseapparaten har en passiv del (skelettet) och en aktiv del (muskulaturen). Skelettbenen bildar hävstänger för musklerna.

Det finns tre olika typer av muskulatur i kroppen:

  • Tvärstrimmig skelettmuskulatur, som tillsammans med skelettbenen gör att hästen kan röra sig.
  • Glatt muskulatur, återfinns i blodkärlens väggar, tarmväggar, urinrör, luftrör, lymfkärl o s v.
  • Tvärstrimmig hjärtmuskulatur.

Den tvärstrimmiga muskulaturen har fått sitt namn på grund av att vävnaden ser tvärstrimmig ut om man tittar på den i ett mikroskop.

Hästen har, till skillnad från människan, också sk "twitch"-muskler. Den finns precis under huden och den använder hästen för att t ex få bort irriterande flugor.

Hästens skelettmuskulatur består av ca 700 tvärstrimmiga muskler, de utgör ca 60 % av hästens kroppsvikt. För det mesta förekommer de parvis på båda sidor av kroppen och nästan överallt ligger musklerna i flera skikt.

En muskel arbetar aldrig ensam, utan måste samverka med andra muskler för att åstadkomma harmoniska och balanserade rörelser. 
T ex de muskler som böjer en led motverkas alltid av de muskler som sträcker leden.

Musklernas form och storlek varierar. En del är spolformiga, andra är trekantiga eller fyrkantiga, beroende på hur muskelfibrerna går.

En muskel är uppbyggd av muskelfibrer. Varje enskild fiber är en muskelcell. Fibrerna är ordnade i buntar som sammanhålls av bindväv. Buntarna sammanförs till hela muskler av en tjockare bindvävshinna. Vid muskeländarna övergår bindvävshinnan till senor som fäster vid skeletts ben. Alltså; muskelbuken och senändarna bildar en muskel.