2013-06-22 15:00 #0 av: savvyranch

Intressant att läsa

Detta kan utlösas av ett trauma/spark över bogen vilket ger en skada på nerven som innerverar två muskler över bogbladet. Musklerna som normalt hjälper till att föra fram bogbladet fungerar inte och går då i atrofi (bryts ner/förminskas). De flesta hästar återhämtar sig med vila och ibland kortisonbehandling för att minska inflammationen kring den skadade nerven. Det finns även beskrivet hur man kan operera dessa hästar och minska på trycket från den omgivande vävnaden på nerven som är skadad.

Bild på häst med så kallad "sweeney shoulder":


Sweeney sholder
Läs mer här javascript:nicTemp();