2013-06-12 11:19 #0 av: savvyranch

Posted by Sara Mon, August 01, 2011 08:26:56

Det här var väldigt intressant läsning för mig och jag hoppas att det är det även för dig. 
Som massör stöter jag väldigt ofta på problem i i bakdelen. Om dessa frakturer beror på stress och påverkan från hårda muskler. Då kan en massagebehandling med jämna mellanrum göra skillnad. 

Frakturer är ett vanligt problem bland galoppörer och en grupp forskare i Newmarket har undersökt om det är möjligt att hitta tidiga varningssignaler för frakturer i bakben och bäcken. Många av dessa frakturer är så kallade stressfrakturer vilket innebär att de utvecklas över tid. Därför kan det finnas tecken på en kommande skada innan den blir akut. Forskarna hart jämfört protokoll från undersökningar gjorda av en fysioterapeut med klinikjournaler. De tittade på totalt 513 hästar och kunde hitta några tydliga samband.

Totalt hade 16 frakturer av den här typen diagnostiserats inom 30 dagar från att hästarna i studien undersökts av fysioterapeuten. De hästar som inom 30 dagar från att de blivit undersökta av fysioterapeuten råkade ut för en fraktur hade redan vid fysioterapeutens undersökning vissa reaktioner som skilde sig från de hästar som inte utvecklade någon fraktur.

De skadade hästarna hade oftare fått anmärkning på asymmetrier i bäckenet, dåligt musklad bakdel, sämre ryggradsreflexer och ömhet eller spasmer i gluteusmuskulaturen vid fysioterapeutens undersökning. Hästar som drabbades av fraktur hade nästan åtta gånger högre sannolikhet att ha tillbakabildade muskler i bakdel och eller länd jämfört med friska hästar.

Forskarna konstaterar i sin slutsats att det genom att ta hänsyn till dessa tidiga tecken går att upptäcka potentiella frakturer tidigare eller i vissa fall helt och hållet förhindra att de uppkommer.

Källa javascript:nicTemp();