2013-06-10 13:17 #0 av: savvyranch

Anatomi & fysiologi Info hämtad från http://forskning.equinfo.se/

Skapad av Sara mån, november 26, 2012 06:10:58

Ett forskarlag från Australien undersökte nyligen hur miljön hästen lever i påverkar fuktinnehållet i hovväggen. Forskningen gjordes vid avdelningen för forskning om vildlevande hästar (The Australian Brumby Research Unit) vid universitetet i Queensland och i den första studien samlade de in prover från hovväggen på 40 vildlevande hästar i Australien och Nya Zeeland. Hästarna som bidrog med hovprover hade avlivats som en del i det försök att kontrollera antalet vilda hästar som bedrivs i de båda länderna.

Forskarna delade upp hovproverna beroende på vilken miljö hästarna levt i; öken, våta områden med mycket sankmark eller områden med både torra och våta ytor. De mätte fuktinnehållet i proverna och resultaten blev nästan identiska. Genomsnittet var 29,5 procent fukt i hovväggen i hos hästar från alla tre områden och slutsatsen var att den yttre miljöns fuktinnehåll inte påverkar hovväggens fuktinnehåll nämnvärt om ens något alls.

Läs mer på denna sida

Källa  javascript:nicTemp();