2013-05-05 11:59 #0 av: savvyranch

Lär dig skillnaden

Vad är en infektion

Infektion är när en levande sjukdomsframkallare, t ex virus, bakterier, svamp eller parasiter, förs in i hästens kropp. Infektion orsakas helt enkelt av ett smittämne.

När smittämnet har kommit in i kroppen börjar kroppen att försvara sig. I denna försvarsprocess ingår en kraftigt ökad blodcirkulation och det som vi i dagligt tal kallar inflammation, det vill säga svullnad, värme, rodnad och smärta. Anledningen till den ökade blodcirkulationen är att kroppens olika typer av vita blodkroppar behövs för att oskadliggöra infektionen.


Vad är en inflammation?

Två grundläggande begrepp inom sjukvården är inflammation och infektion. Inflammation och infektion kan förekomma samtidigt men också separat.

En inflammation kan förklaras som kroppens svar på en vävnadsskada eller ett retningstillstånd i vävnad t. ex vid en infektion. Klassiska symptom är värme, svullnad, ömhet och rodnad. Kroppens inflammatoriska svar vid en skada är avsett att hjälpa kroppen reparera sig, men ibland gör det mer skada än nytta. Kroppen behöver då hjälp utifrån – t ex i form av läkemedel.

Generellt kan sägas att en inflammation aldrig uppstår utan att vävnad skadats. Skadan kan vara liten och banal, skrapsår i huden, eller större och av allvarligare karaktär.