2013-04-17 00:09 #0 av: savvyranch

Tyvärr en allt mer vanlig sjukdom hos hästar

Magkatarr (inflammerad magslemhinna) och magsår (inflammationen har övergått till sår på slemhinnan) har blivit mycket vanligt bland hästar, speciellt de som används inom olika sportgrenar. Forskning har visat att 90 % av dessa hästar lider av någon typ av magproblem.

Orsaken till magproblemen är nära relaterat till typ av foderstat, mental och fysisk stress, skador och/eller sjukdom.

De första symptomen på magproblem börjar oftast på hästens högra sida. Den börjar visa tecken på en stelhet i nacke och bröst-muskulaturen, problem med knän (karpalleden), framkotorna och besvär med ljumskarna. Jag ser ofta att skanken är insjunken. 

Andra symptom kan vara att hästen ställer under sig med bakbenen. 

När hästen har utvecklat magsår blir symptomen värre.

Det kan vara dålig päls, pälsen reser sig över magen, kolik, svullna kötlar och under ganascherna.