2013-04-16 23:40 #0 av: savvyranch

Så fungerar hästens mage

Magen rymmer ca 10 -15 l och är förhållandevis liten.

Hästens matsmältning består av magsäck, tunntarm och grovtarm. I grova drag.

Hästen äter ca 14-18 timmar per dygn. Eftersom magen är liten så är behöver den fyllas på hela tiden. Lite och ofta. 

Grovfodret mals med hjälp av kindtänderna och blandas med saliven och det kan bildas mellan 40 - 60 liter saliv per dygn.

Hästar är 90% gräsätare

Tarmen mäter upp till 30 meter och behöver 45 timmar för att "smälta maten" 

Hästen är en "grovtarmsjäsare"....

Ju mer stärkelse desto sämre jäsningsprocess och mindre energiutvinning.

Nödvändiga fettsyror arbetar bättre med grovfoderbaserad diet...

I grovtarmen bryts fibrerna ner (från grovfodret) av mikroorganismer och ombildas till fettsyror, som hästen kan använda till energi och till att hålla hullet. 

Fodra ej hästen med för mycket socker och stärkelse, det stör tarmfloran och kan orsaka problem