2013-04-03 15:27 #0 av: savvyranch

Men har också blivit populär i Sverige.

 Känd för att vara den snabbaste hästen i världen på 400 m och mäter en hastighet på 88,5 km/h. 48% av alla neuromuskulära problem hos dennaras har sitt ursprung i Equine Polysaccharide Storage Syndrome (PSSM) som är en metabolisk muskelsjukdom som ger liknande symptom som korsförlamning.

 Sjukdomen kan också drabba tunga raser som t ex Shire och Clydesdale (EPSM). Det skrivs ju inte så mycket om riktiga "Muskelsjukdomar" på hästar så här är ett konkret exempel.