2013-04-03 12:18 #0 av: savvyranch

Vad är Kotledsinflammation

Kotledsinflammation är en inflammation i kotleden.

Den vanligaste orsaken till att det uppstår är överansträngning av kotleden, genom felaktig eller för hård träning. 

Andra orsaker kan vara övervikt, felaktiga hov vinklar, hårt underlag eller skador t ex i bakknäna om de får kotledsinflammation i fram.

Det är lättare att rehabillitera en häst som fått en kotledsinflammation första gången och man kommer på det i tid. Har hästen haft upprepade problem och även om den haft långvariga problem kan det blivit skada på ledbrosket. 

Kontakta alltid veternär för vård och då hästen är friskförklarad rekommenderar jag en massör för att lösa spänningar i kroppen. Och även för att utreda om skador finns i bakdelen. För att inte få problem igen. 

Se över hur du tränar din häst för att undvika problem igen