2013-04-03 12:02 #0 av: savvyranch

Vad är kvarka

Kvarka är en allvarlig luftvägsinfektion som sprids lätt mellan hästar och kan infektera alla typer av hästar från föl till vuxna individer. Sjukdomen är ganska vanligt förekommande i Sverige, det rapporteras mellan 60 och 160 utbrott varje år. Antalet drabbade hästar är högre då vanligtvis insjuknar flera hästar i ett utbrott. Sjukdomen orsakar lidande för hästar och kan även orsaka stora ekonomiska förluster för ridskolor och travstallar. Därför att det viktig att alla som kommer i kontakt med hästar tänker på smittskydd och gör sitt bästa för att inte sprida smitta.

Läs mer här javascript:nicTemp();