2013-04-03 11:59 #0 av: savvyranch

Vad är spatt

Spatt är aldrig medfött, det är en torr inflamation i en eller flera av hasens glidleder. 

Spatten förstör lederna och så småningom kan de genom broskbildning växa samman och hästen bli smärtfri. 

Då dessa framförallt två av de tre inte rör sig särskilt mycket så klarar sig många hästar bra med hjälp av denna naturens steloperation, vissa har tom spatt utan att någonsin ha symptom, men spatten kan även vara invalidiserande och leda till utdömning.

Hästen kan få det i vilken ålder som helst även som unghäst och orsaken anses vara en kombination av flera orsaker som exteriör och benkvalite (båda ärftliga), utfodring, uppväxtförhållande, utfodring och överansträngning.