2013-02-23 14:06 #0 av: savvyranch

Veterinär Jessica Lind, Skara, berättat om förebyggande, behandling och rehabilitering av senskador.

Källa javascript:nicTemp();

Senskador på hästar kan vara frustrerande och kan orsaka hältor, nedsatt prestation och förlorade träningsdagar. Det tar lång tid att läka en senskada och därför kan det vara bra att veta hur skadorna uppstår och hur man kan försöka förebygga dessa.

Senor förbinder vanligtvis muskler med skelettet. En frisk sena är uppbyggd av bland annat kollagen Typ I och elastin. Kollagen är ett strukturprotein med stor draghållfasthet och spännkraft, men med begränsad elasticitet. Elastin ger senan elasticitet.

När senan belastas vid rörelse sträcks kollagenfibrerna ut. Om belastningen blir för stor tänjs fibrerna ut för mycket och en skada kan uppstå.
De flesta senskador drabbar ytliga böjsenan på frambenen. Näst vanligast är gaffelbandsskador, men även djupa böjsenan och dess förstärkningsband och sträcksenorna kan skadas.

Översikt över förekomst av senskador
Framben:
ytliga böjsenan: galopphästar, fälttävlanshästar, hopphästar på högre nivå, äldre otränade hästar
djupa böjsenan: sällan, mest i samband med andra problem, t ex förändringar i strålbensområdet.
ytliga böjsenans förstärkningsband: äldre hästar  (> 8 år), ponnyer
gaffelband: hopphästar på högre nivå, travhästar

Bakben:
ytliga böjsenan: sällan
djupa böjsenan och dess förstärkningsband: sällan
gaffelband: travhästar, dressyrhästar på högre nivå

När en sena skadas uppstår en inflammation, som yttrar sig i svullnad, värme och smärta. Inflammationsmediatorer frigörs i området, som bryter ned kollagenet och leder till ett ”hål” eller en defekt i senan. Senor läker långsamt på grund av dålig blodförsörjning. Defekten kommer att långsamt fyllas med ärrvävnad (kollagen Typ III) som inte är lika stark, då det har större elasticitet och mindre spännkraft. Detta leder till att senan inte är lika hållbar och den har en tendens att skadas igen, även efter lång tid.

I ett akut skede är det bra att låta hästen vila och kyla det skadade benet. Det kan också vara bra att bandagera benet för att ge stöd och minska svullnad, men bara om det görs på rätt sätt, annars kan skadan förvärras! Vid misstanke om senskada kontakta alltid din veterinär, som med hjälp av en klinisk undersökning och ultraljud kan bedöma hur allvarlig skadan är och sätta in lämplig behandling. Inte sällan ges antiinflammatorisk medicin för att dämpa inflammationen och nedbrytningen av kollagen. Målet med behandlingen i detta skede är att minska inflammationen, underhålla blodförsörjningen och minska bildandet av ärrvävnad i senan.

Efter 2-3 veckor kan man på större skador behandla med PRP (platelet rich plasma) eller stamceller, vilka injiceras in i skadan. Dessa båda är en nyare typ av behandling.
På äldre skador kan shockwave, magnetfält eller laser användas. Ibland görs ett kirurgiskt ingrepp.

Oavsett vilken typ av behandling som sätts in så tar läkningen sin tid. Det kan ta alltifrån några månader upp till ett år att läka en senskada. I vissa fall till och med längre tid och en del hästar blir aldrig bra.
Så fort skadan tillåter är det bra för hästen att börja röra på sig under kontrollerade former. Gärna skrittpromenader (som successivt ökas i längd) på asfalt eller på ett annat fast och jämnt underlag. Hästen ska verkas och skos regelbundet, för att undvika långa hovar som försvårar överrullningen. Ultraljudsundersökningar med jämna mellanrum rekommenderas för att kontrollera läkningen och att igångsättningen inte går för snabbt, så att skadan förvärras.

Råd för att förebygga senskador

•    Anpassa träning efter ålder, utbildningsnivå och individ. Öka belastningen successivt, så att hästen kan anpassa sig. Inga snabba förändringar. Efter träningen ska hästen ha möjlighet till återhämning.
•    Allsidig och varierad träning.
•    Rid på olika underlag, men undvik djupa och alltför mjuka underlag.
•    Om hästen broddas ska broddarnas storlek anpassas efter underlaget.
•    Använd senskydd eller lindor vid behov.
•    Regelbunden och ändamålsenlig skoning.
•    Skritta fram och skritta av hästen ordentligt. Ta gärna en skrittur på asfaltsvägar.
•    Håll hästen i god kondition och låt den inte bli för tjock.
•    Daglig visitering och lyhördhet i hantering och träning för att snabbt upptäcka tecken på överansträngning, skador eller andra sjukdomar.

Kontrollera hellre din häst en gång för mycket -  boka in en hälsokontroll hos din veterinär!

Hittade en bra sida om hästens ytliga böjsena vilken är utsatt javascript:nicTemp();